Партнери

Носилац пројекта - Србија:
ОШ ДимитријеТуцовић
Основна школа "Димитрије Туцовић"

Сердара Мићића 5,
31310 Чајетина, Србија
ostucovic@gmail.com
osdimitrijetucovic.edu.rs
+381 31 3831 268

Партнери на пројекту у Србији:

УГ Златиборски круг
Удружење грађана Златиборски круг
Слободана Пенезића 31,
31310 Чајетина, Србија
zkrug@mts.rs
zlatiborskikrug.org.rs
+381 31 3831 709

ОС Миодраг В Матић
Основна школа за образовање
ученика са сметњама у развоју

"Миодраг В. Матић"
Драгише Лапчевића 1,
31000 Ужице, Србија
specijalnaskola@mts.rs 
mvmatic.edu.rs/
+381 31 563 690

Носилац пројекта - Црна Гора:
ju

ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину
са сметњама и тешкоћама у развоју "Пљевља"

Воја Ђенисијевића бр. 14,
84210 Пљевља, Црна Гора
www.dnevnicentarpv.me
dcpljevlja@t-com.me
+382 52 321 360

Партнери на пројекту у Црној Гори:

Tanasije Pejatovic
Средња школа „Танасије Пејатовић“
Тршова бр. 27,
84210 Пљевља, Црна Гора
www.gimnazijapv.com
gimnazijapv@t-com.me
+382 52 301 308

Dnevni centar Berane
ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину
са сметњама и тешкоћама у развоју Беране

Драгише Радевића бр.4,
84300 Беране, Црна Гора
dnevnicentarberane@t-com.me
+382 51 241 222

Zrak nade
Удружење родитеља дјеце са сметњама у развоју „Зрак наде“
Воја Ђенисијевића бр. 14,
84210 Пљевља, Црна Гора
www.zracaknade.co.me
zracaknade@t-com.me
+382 52 322 991
+382 67 607 048