Документа

Студија за израду предлога измене политика у регулативи и пракси у примени асистивних технологија
и Свеобухватна студија о иновацијама у асиситивној (помоћној технологиjи)

Регионална конференција Употреба асистивне технологије у образовању и социјалној и дечијој заштити
Документа

Набавка број 2016/378-468/767-102 од 02.11.2017. године
Назив: Услуге
Врста поступка: Local open tender procedure
Врста предмета: Services
Предмет: Organisation of regional conference in Zlatibor
Контакти: Соња Конатар, телефон 031/3831-268, e-mail: sonjakonatar@gmail.com
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Набавка број 2016/378-468/767-70/ TD10 од 11.05.2017. године
Врста поступка: Local open tender procedure
Врста предмета: Goods
Предмет: Supply of equipment for Centre of Assistive Technology for children with disabilities
Контакт: Соња Конатар, телефон 031/3831-268, e-mail: sonjakonatar@gmail.com
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЛИФЛЕТ - Образовање без граница
Промо материјал